Why can't my HUB5C be detected on some computers / laptops?

Category : Specification / Capacity / Performance

This has to do with the design mechanism of the computer / notebook. HUB5C has is equipped with the PD fast charging function, some computers / notebooks do not support PD fast charging. 
That being said, if HUB5C is connected to such computers / laptops, HUB5C may not be detected even if the PD fast charging function is not in use.
Is the answer helpful?

Technische support

If the answer can't help you, you can contact the Tech Support Department

Starten

U hebt al cookies geaccepteerd, maar u kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Zie voor meer informatie onzeCookie Statement. Instellingen veranderen

U hebt cookies al geweigerd, maar u kunt op elk gewenst moment uw toestemming geven. Zie meer voor informatie onze Cookie Statement. Instellingen veranderen